BUSINESS

HOW TO EARN MONEY ON BLOGGING

Sofie Martine - Aalborg blog fashion beauty travel interior - Sponsored affiliate links banner reklamer 01

Noget jeg bliver spurgt aller mest om i forbindelse med bloggen er, om jeg tjener penge på det, og hvordan det kan lade sig gøre, så det vil jeg forsøge at forklare nu, til de interesserede og til nystartede bloggere, der gerne vil ind i branchen. Der er tre muligheder hvorpå, man kan tjene penge på sin blog; sponsorerede indlæg, affiliate links og bannerreklamer.

Something I’m asked very often is if I earn money on my blog, and how I can do that, so I’ll try to explain now, to those who are interested or if you’re a new blogger. There are three ways in how you can earn money on your blog; sponsored posts, affiliate links and banner ads.

Sofie Martine - Aalborg blog fashion beauty travel interior - Sponsored affiliate links banner reklamer 02

Sponsorerede indlæg: Jeg er meget påpasselig omkring, hvilke kampagner jeg takker ja til, da det skal passe til bloggens yderligere indhold. Jeg ville fx aldrig have en kampagne om babybleer på min blog, men en kampagne for Hunkemöller derimod kan jeg godt stå inde for, og det er altafgørende for mine valg om samarbejdspartnere. Det fungere sådan, at firmaet betaler mig løn for at markedsføre dem på min blog. Simple as that.

Sponsored posts: I’m very careful about which campaigns I accept, as I still wants my blog to be trustworthy for you guys. I wouldn’t for example accept a campaign about diapers on my blog, but a campaign about Hunkemöller fits great to the content on my blog. And then how does it work? The company pays me to advertise them on my blog. Simple as that.

Sofie Martine - Aalborg blog fashion beauty travel interior - Sponsored affiliate links banner reklamer 03

Affiliate links: Hvad er disse affiliate links? Lad mig forklare det sådan, at hvis du benytter dig af et affiliate på min blog (se fx her under mit outfit, hvor jeg linker til de forskellige items), gemmes en cookie på din computer i typisk 30 dage. Hvis du inden for de 30 dage køber noget fra den pågældende side, tjener jeg en procentdel (ofte omkring 10%) af dit salg

Affiliate links: So what are these affiliate links? Let me explain it this way, if you use an affiliate link on my blog (just as the links in this post), a cookie is stored on your computer, typically in 30 days. If you buys anything from that onlinesite within 30 days, I earn a percentage (usually around 10%) of your purchase.

Sofie Martine - Aalborg blog fashion beauty travel interior - Sponsored affiliate links banner reklamer 04

Bannerreklamer: Bannerreklamer gør jeg faktisk slet ikke i, efter jeg rykkede fra Bloggers Delight. Jeg var gået lidt træt i, at de fyldte så meget på bloggen, at de ikke altid passede til bloggens indhold eller at de var besværlige at lukke fra telefonen. Bannerreklamer tjener man på således, at man regner ud, hvor mange sidevisninger man har på sin blog pr. måned, og så får man betalt reklamerne udfra ens blogs størrelse. Nogle bannerreklamer giver løn pr. klik der er på reklamen.

Banner Ads: I don’t do banners on my blog, after I moved from Blogger’s Delight. I was tired of them popping up and didn’t fit the blog’s content. They works this way: You get paid per page views you have on your blog per month. Some banners provide a payment per clicks on the banner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *